Podjetje

Podjetje Presvit d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1990 in je družinsko podjetje, ki se je razvilo iz zasebne obratovalnice.
Ustanovitelj Emil Hvala je leta 1968 osnoval obrtno delavnico. Od vsega začetka je glavna dejavnost proizvodnja kovic.

Dejavnost izdelave kovic se je izkazala kot pravilna izbira, saj se je v zelo kratkem času proizvodnja povečala do te mere, da je bilo potrebno zgraditi nove proizvodne prostore. Sredi sedemdesetih se je obratovalnica preselila v nov poslovni objekt, kjer obratuje še danes.

Proizvodni program obsega ponudbo polnih in pol votlih kovic iz železa, aluminija, bakra, medenine ter nerjavečega jekla. Kovice so izdelane od debeline enega do desetih milimetrov. Izdelane so po  DIN, EN in drugih mednarodnih standardih, po skicah, risbah, načrtih, zahtevah oz. željah odjemalcev.

Poleg proizvodnje kovic podjetje opravlja storitve hladnega vleka žice za zunanje odjemalce.

Kovice, ki jih podjetje izdela, kupuje predvsem avtomobilska, orodjarska in kovinsko-predelovalna industrija. Izdelki se vgrajujejo v razne gospodinjske aparate, kovinske konstrukcije in ogrodja, kmetijske stroje, ipd.

Večina izdelkov se proda na domačem trgu večjim proizvodnim podjetjem, trgovskim hišam  in drugim stalnim odjemalcem. Kovice, vgrajene v razne druge izdelke prodajajo po celem svetu. Približno trideset procentov proizvodnje podjetje proda v države EU.

Kupci ter  povpraševanje na trgu zahtevata nenehno posodabljanje proizvodnje in prilagajanje tržišču. Podjetje sledi spremembam in zadovoljuje kupce s kakovostnimi izdelki ter hitro dobavo.

Zadovoljen kupec je zagotovilo in potrditev, da se v podjetju dela dobro in kakovostno.

Poslanstvo podjetja

 • zadovoljstvo naših kupcev in ostalih poslovnih partnerjev,
 • družbeno odgovorno podjetje,
 • tržna usmerjenost,
 • usmerjenost na trge EU in druge trge,
 • dvig tehnološke ravni procesov,
 • zniževanje stroškov,
 • dvig kulture podjetja.

Vizija podjetja

Postati  prvi in zanesljiv dobavitelj odjemalcem naših izdelkov.

Biti  zanesljiv, skrben in hitro odziven dobavitelj našim kupcem.

Izdelati  in dobavljati izdelke,  v naročenih količinah in v potrjenih dobavnih rokih.

Vse procese  prilagoditi tako, da vse stopnje sledijo visokim standardom kakovosti, ekonomičnosti, varnosti in ekologije.

Graditi na nenehnem izboljševanju,optimiziranju pocesa.

Skrbeti za trajnostni razvoj.

Vrednote podjetja

 • ustvarjalnost in ambicioznost,
 • usposobljeni, odgovorni in podjetju pripadni zaposleni,
 • zdravo in varno delovno ter življenjsko okolje,
 • usmerjenost v prihodnost, nove izzive in ideje ter stalen razvoj,
 • pozitivno razmišljanje,
 • spoštovanje in sodelovanje,
 • poštenost,
 • učinkovitost,
 • odgovornost in gospodarnost.